Algemene voorwaarden gebruik WiFi

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik Hoenstok Tandprothetiek WiFi-gastnetwerk

 1. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.
 2. Definities
  Gebruik:
  Hoenstok Tandprothetiek stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.Gebruiker:
  Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van Hoenstok Tandprothetiek.

  WiFi-gastnetwerk Hoenstok Tandprothetiek:
  Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet.

 3. Algemene voorwaarden
  Hoenstok Tandprothetiek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

  Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Hoenstok Tandprothetiek zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van Hoenstok Tandprothetiek. Hoenstok Tandprothetiek is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

  Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

  Hoenstok Tandprothetiek kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Hoenstok Tandprothetiek houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Hoenstok Tandprothetiek in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Hoenstok Tandprothetiek een andere reden bestaat.

  Hoenstok Tandprothetiek is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

 1. Gedragscode
  De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

  Hoenstok Tandprothetiek neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

  Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

  De gebruiker verklaart Hoenstok Tandprothetiek nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.Hoenstok Tandprothetiek is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Hoenstok Tandprothetiek niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Hoenstok Tandprothetiek of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

  De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Hoenstok Tandprothetiek voortvloeiende schade.

  Hoenstok Tandprothetiek behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

  Hoenstok Tandprothetiek verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement Hoenstok Tandprothetiek is vastgelegd.

  Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Hoenstok Tandprothetiek -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

  Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Hoenstok Tandprothetiek samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u nog vragen? Laat het ons gerust weten!

Neem contact op

Contactformulier

Vul dit formulier in, wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

rectangles-design-hoenstok
kunstgebit Den Haag

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring van onze bezoekers te verbeteren. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.